Υγεία

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προχωρά στην ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης

Στην ίδρυση και λειτουργία Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης για τα μέλη του προχώρησε  ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ). Η ανακοίνωση της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας, έγινε από τον πρόεδρο Γιώργο Πατούλη, στο πλαίσιο εκδήλωσης στην οποία συμμετείχαν τα 112 ιδρυτικά μέλη του Ταμείου καθώς και δεκάδες άλλα μέλη του ΙΣΑ που είχαν τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις […]