Με τις αποφάσεις τους τα πρωτοβάθμια δικαστήρια κρίνουν αντισυνταγματικές τις διατάξεις του νόμου 4472/2017 ο οποίος ρύθμιζε τις αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ  και επιδικάζουν διαφορές αποδοχών για την διετία 2017-2018  που κυμαίνονται από 19.000 έως 24.000 ευρώ για τον καθένα προσφεύγοντα στην Δικαιοσύνη γιατρό.

Οι αποφάσεις αυτές, σύμφωνα με εκτιμήσεις νομικών κύκλων ενδέχεται να αποτελέσουν πιλότο για διεκδικήσεις διαφορών αποδοχών εργαζομένων που αμείβονται με τα ειδικά μισθολόγια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με παλαιότερες δικαστικές αποφάσεις είχαν κριθεί   αντισυνταγματικές οι  περικοπές των αποδοχών των  γιατρών του ΕΣΥ που έγιναν με  το μνημονιακό νόμο 4093/2012, κάτι που οδήγησε την κυβέρνηση να καταβάλλει ένα μέρος των περικοπών   που  επιδίκαζαν τα δικαστήρια για τη διετία 2015 – 2016.

Στην συνέχεια ακολούθησε ο νόμος 4472/2017  για τα ειδικά μισθολόγια, ο οποίος όμως προέβλεπε τελικά μικρότερες καθαρές αποδοχές για τους γιατρούς του ΕΣΥ.

Ετσι τωρα τα δικαστήρια  μετά από νέες αγωγές των γιατρών του ΕΣΥ, κρίνουν  ότι οι ρυθμίσεις του νόμου  4472/2017, για τους γιατρούς του ΕΣΥ, είναι αντισυνταγματικές και επιδικάζουν διαφορές αποδοχών για τα έτη 2017 και 2018.