1. Home
  2. Επικαιρότητα
  3. Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center στη μάχη κατά του COVID-19
Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center στη μάχη κατά του COVID-19

Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center στη μάχη κατά του COVID-19

0

Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, εφαρμόζοντας εγκαίρως όλα τα σχετικά πρωτόκολλα, έχει προετοιμαστεί από την έναρξη ακόμη της πανδημικής κρίσης (COVID-19) για μοριακούς ελέγχους ανίχνευσης του ιού με υψηλή αξιοπιστία και ασφάλεια, καθώς επίσης και για τον έλεγχο αντισωμάτων.

Βασιλική Πιτυρίγκα
Βασιλική Πιτυρίγκα, Διευθύντρια των Διαγνωστικών Εργαστηρίων του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, βιοπαθολόγος.

Oπως εξηγεί η διευθύντρια των Διαγνωστικών Εργαστηρίων του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, βιοπαθολόγος κα Βασιλική Πιτυρίγκα, η δειγματοληψία για τον SARS-CoV-2 γίνεται από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, χωρίς αναμονή, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (ISOBOX) υπό συνθήκες πλήρους ασφάλειας, τόσο για τους εξεταζόμενους όσο και για το προσωπικό. Για τη δειγματοληψία λαμβάνονται όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας, δηλαδή μάσκα υψηλής προστασίας, αδιάβροχη ποδιά, γυαλιά ή ειδική μάσκα με οθόνιο για προστασία των οφθαλμών, γάντια, χειρουργικό σκούφο για προστασία των μαλλιών, καθώς και ειδική κάλυψη των ποδιών. Η επαφή του εξεταζόμενου με άλλα άτομα κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας ελαχιστοποιείται.

Το δείγμα που λαμβάνεται είναι ρινοφαρυγγικό και όχι στοματοφαρυγγικό, καθώς έχει διαπιστωθεί από τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία ότι είναι το πιο κατάλληλο για την ασφαλή ανίχνευση του ιού, ακόμα και όταν βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Το δείγμα λαμβάνεται με ειδικό εύκαμπτο λεπτό στυλεό για ιούς, περιορίζοντας την ενόχληση κατά τη λήψη στο ελάχιστο.

Μετά τη λήψη, το δείγμα μεταφέρεται άμεσα στα Διαγνωστικά Εργαστήρια στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center. Η μέθοδος που ακολουθείται είναι η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο (RT-PCR) και διεξάγεται σε πλήρως αυτοματοποιημένα και ημιαυτοματοποιημένα μοριακά συστήματα νεότερης τεχνολογίας (RT-PCR COVID-19/ CE-IVD), που εξασφαλίζουν υψηλή ακρίβεια και αξιοπιστία, καθώς ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με εξωτερικούς και εσωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους. Τα δείγματα εξετάζονται κάθε ένα ξεχωριστά (δεν χρησιμοποιείται η μέθοδος pooling κατά την οποία ομαδοποιούνται περισσότερα από ένα δείγματα σε μια εξέταση) εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τη μέγιστη δυνατή ευαισθησία της μεθόδου. Eνα αρνητικό αποτέλεσμα για SARS-CoV-2 αρνητικό σημαίνει ότι ο ιός δεν ανιχνεύεται στο δείγμα. Αυτό, εκτός από την περίπτωση των μη μολυσμένων ατόμων, μπορεί να συμβεί και στους ασυμπτωματικούς φορείς του ιού που βρίσκονται στη φάση επώασης. Η μοριακή μέθοδος δεν μπορεί να ανιχνεύσει σε όλες τις περιπτώσεις τον ιό στη φάση της επώασης, λόγω χαμηλού αριθμού ιικών σωματιδίων.

Ελεγχος αντισωμάτων

Επιπλέον, στα Διαγνωστικά Εργαστήρια του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center διεξάγεται και ποσοτικός προσδιορισμός αντισωμάτων SARS-CoV-2 IgG/IgM σε κλινικά δείγματα ορού, πλάσματος ή ολικού αίματος. Η μέθοδος ανίχνευσης που χρησιμοποιείται είναι η ανοσοχρωματογραφία φθορισμού η οποία είναι πιο αξιόπιστη σε σχέση με τις μεθόδους απλής ανοσοχρωματογραφίας, ενώ ο χρόνος διεξαγωγής της εξέτασης στον αναλυτή είναι 15 λεπτά. Τα αποτελέσματα των αντισωμάτων δεν δίνονται με απλό διαχωρισμό τους σε θετικά ή αρνητικά αλλά με μέτρηση φορτίου που αναφέρεται στο αποτέλεσμα της εξέτασης με αριθμητική τιμή (μονάδες AU/ml). Με αυτή τη μέθοδο έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την αύξηση ή μείωση του τίτλου των αντισωμάτων για COVID που αντιστοιχεί σε παρουσία ή όχι ανοσίας από τον οργανισμό μας. Η εξέταση αυτή ωστόσο δεν αντικαθιστά τη μοριακή εξέταση.

Ταχύτατη αποστολή αποτελεσμάτων

Για τη διευκόλυνση των εξεταζόμενων, τα αποτελέσματα του μοριακού ελέγχου αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε 2-5 ώρες ή αυθημερόν, ανάλογα με την ώρα της λήψης του δείγματος. Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα του ελέγχου τίτλων αντισωμάτων αποστέλλονται ηλεκτρονικά εντός 2 ωρών από την παραλαβή των δειγμάτων από το Εργαστήριο.

Η δειγματοληψία για μοριακό έλεγχο γίνεται στο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνα 210.6972004.