1. Home
  2. Επικαιρότητα
  3. Ένωση Ασθενών Ελλάδας: Αίτημα για κίνητρα εμβολιασμού
Ένωση Ασθενών Ελλάδας: Αίτημα για κίνητρα εμβολιασμού

Ένωση Ασθενών Ελλάδας: Αίτημα για κίνητρα εμβολιασμού

0

H Ένωση Ασθενών Ελλάδας ζητεί τη θέσπιση ήπιων κοινωνικών περιορισμών για άτομα που έχουν αναπτύξει ανοσία, ως ένα κίνητρο προς τους πολίτες για να εμβολιαστούν. Αναφέρει μάλιστα ότι ήδη ορισμένα κράτη έχουν εφαρμόσει ανάλογες ρυθμίσεις, όπως η Γερμανία όπου η Βουλή ενέκρινε την άρση των μέτρων συνάθροισης, επίσκεψης σε χώρους αναψυχής και προσέλευσης στην αγορά για τους πλήρως εμβολιασμένους πολίτες. Μια σχετική συζήτηση, όπως υπογραμμίζεται, οφείλει να γίνει και στην Ελλάδα, με όρους επιστημονικής τεκμηρίωσης και σίγουρα χωρίς να οδηγεί σε δυσανάλογες ανισότητες.

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας αναγνωρίζει, ωστόσο, τα σημαντικά επιτεύγματα της εκστρατείας ανοσοποίησης με σκοπό την επιτάχυνση της συλλογικής ανοσίας. Παρόλα αυτά, δηλώνει ότι η Πολιτεία πρέπει να στοχεύσει κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, όπου τα ποσοστά εμβολιασμού εξακολουθούν να είναι κατά πολύ χαμηλότερα συγκριτικά με το μέσο όρο στην Ευρώπη.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), στην Ελλάδα έχει εμβολιαστεί με έστω μία δόση μόλις το 63,1% των πολιτών άνω των 80 ετών και το 64,2% άνω των 70 ετών. Αντίστοιχα, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος (ΕΕ) τάσσεται πάνω από 74%, ενώ σε πολλές χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Δανία, η Φινλανδία και η Μάλτα υπερβαίνει το 90%. Μία επίσης ανησυχητική ένδειξη είναι ότι το ποσοστό των ατόμων άνω των 80 ετών στην Ελλάδα που έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση αυξήθηκε ίσα με τέσσερις μονάδες τον τελευταίο μήνα (από το 59,2% στις αρχές Απριλίου στο 63,1% στις αρχές Μαΐου).

Το μικρό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης σε μεγαλύτερες ηλικίες διαγράφεται και στα δεδομένα των θανάτων λόγω COVID-19. Τις τελευταίες εβδομάδες, σημειώνονται κατά μέσο όρο ημερησίως 7 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους στην Ελλάδα. Κατά την ίδια περίοδο, ο ανάλογος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνεται διαρκώς κάτω των 6 και έχει πλέον ανέλθει στους 3,7. Συνεπώς, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας καλεί την Κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών να γίνει μια συστηματική αναζήτηση από κοινού για τις ενδεδειγμένες πολιτικές, με στόχο την αύξηση του ποσοστού ανοσίας στις πλέον ευπαθείς ηλικιακές ομάδες, σε επίπεδα σχεδόν άνω του 80%.

Πέρα από την εφαρμογή ευέλικτων μέτρων περιορισμού, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας καταθέτει πρόταση για εστίαση στη συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών που θα αποσκοπεί στην ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των εμβολίων, μέσα από τα ΜΜΕ, το υγειονομικό σύστημα, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους ιατρικούς συλλόγους, τις επιστημονικές εταιρείες και τους συλλόγους ασθενών.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε οδηγίες κατεύθυνσης του σχετικά με τη διαχείριση και ανάσχεση της πανδημίας προτείνει τη συμμετοχή της κοινότητας στη διαμόρφωση και πρακτική των πολιτικών αντιμετώπισης της διάδοσης του ιού. Η εν λόγω στρατηγική θα πρέπει να αναπτυχθεί ταχέως, αλλά και με όρους επιστημονικής τεκμηρίωσης, διαμέσου του προσδιορισμού και της ανάλυσης των στοιχείων και των αντιλήψεων των ατόμων που δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν, προκειμένου οι όποιες ενέργειες να είναι στοχευμένες, για να συγκεκριμενοποιηθούν οι λόγοι και οι λύσεις.

Με την επαναλειτουργία του τουρισμού και την επαναφορά των οικονομικών δραστηριοτήτων, η συλλογική ανοσία συνιστά όχι μόνο μία απαραίτητη συνθήκη για τη διασφάλιση της υγείας των ευπαθών ομάδων και του συνολικού πληθυσμού, αλλά και ένα καθοριστικό εργαλείο για την ανάκαμψη της οικονομίας και κατηγοριοποίησης της χώρας ως ασφαλή προορισμό. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας εκφράζει την ετοιμότητα της να συμμετάσχει αποτελεσματικά στο διάλογο, στην επικοινωνία και την τήρηση των μέτρων που θα συμφωνηθούν.