1. Home
  2. Επικαιρότητα
  3. Δράστε σήμερα για να προωθήσετε και να υποστηρίξετε την ισότητα των φύλων στην περίθαλψη
Δράστε σήμερα για να προωθήσετε και να υποστηρίξετε την ισότητα των φύλων στην περίθαλψη

Δράστε σήμερα για να προωθήσετε και να υποστηρίξετε την ισότητα των φύλων στην περίθαλψη

0

Η ισότητα στην περίθαλψη πρέπει να είναι κοινή και δίκαιη

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Περιθαλπόντων, η οργάνωση Eurocarers και τα μέλη της καλούν όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν την ισότητα των φύλων στην περίθαλψη, να ρίξουν φως στον ρόλο των άτυπων περιθαλπόντων και να τονίσουν την ανάγκη για περισσότερη υποστήριξη και δικαιώματα.

Στην Ευρώπη, το 80% της περίθαλψης παρέχεται από άτυπους περιθάλποντες με τουλάχιστον 52 εκατομμύρια άτομα να παρέχουν περίθαλψη σε μέλη της οικογένειας ή φίλους σε εβδομαδιαία βάση.1 Περισσότεροι από τους μισούς από αυτούς τους άτυπους περιθάλποντες είναι γυναίκες και οι ευθύνες τους μπορεί να εμποδίσουν τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας, καθώς και την πρόσβαση στην εκπαίδευση, το επαρκές εισόδημα και τη συνταξιοδότηση και να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την ευημερία τους.

Ως αποτέλεσμα των μη αμειβόμενων καθηκόντων περίθαλψης, 7,7 εκατομμύρια γυναίκες δεν είναι σε θέση να εργαστούν.2 Η έρευνα δείχνει ότι περίπου το ένα τρίτο (32,6%) των γυναικών ηλικίας 25-49 ετών εκτός εργατικού δυναμικού ανέφεραν ότι οι ευθύνες περίθαλψης ήταν ο κύριος λόγος για να μην αναζητούν εργασία, σε σύγκριση με το 7,6 % των ανενεργών ανδρών.3 Ανεξάρτητα από το εάν οι περιθάλποντες δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας ή όχι, πρέπει να αναγνωρίζονται και να υποστηρίζονται, μεταξύ άλλων μέσω της πρόσβασης στην κατάρτιση, της οικονομικής υποστήριξης, της συνταξιοδότησης και της πρόληψης της υγείας τους.

Οι υπηρεσίες περίθαλψης είναι απαραίτητες για να μπορούν οι άνθρωποι να συνδυάζουν καθήκοντα εργασίας και φροντίδας, αλλά δεν επαρκούν από μόνες τους. Η διαφορά στον χρόνο που αφιερώνεται στη μη αμειβόμενη εργασία περίθαλψης από γυναίκες και άνδρες μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την υιοθέτηση μιας μετασχηματιστικής προσέγγισης που στοχεύει στην επανεκτίμηση της εργασίας περίθαλψης και στην αντιμετώπιση των στερεοτύπων, έτσι ώστε άνδρες και γυναίκες να θεωρούνται εξίσου ικανοί να παρέχουν περίθαλψη.

Μέσω της πρόσφατης έναρξης της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Περίθαλψης που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα, οι Eurocarers ελπίζουν σε μια πιο στοχευμένη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την τόνωση της μεταρρύθμισης της πολιτικής και τη θέσπιση σαφών διαδικασιών για τον εντοπισμό των άτυπων περιθαλπόντων και την υποστήριξή τους. Εκτός από τη διασφάλιση ποιοτικών και προσιτών υπηρεσιών περίθαλψης σε ολόκληρη την ΕΕ, η στρατηγική απαιτεί προτάσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης πρακτικών φιλικών προς τους περιθάλποντες στην εργασία τους και της ενθάρρυνσης του ισότιμου μοιρασμού της άτυπης περίθαλψης μεταξύ των γυναικών και ανδρών μέσω της αξιοποίησης των ευθυνών περίθαλψης.

Η αναγνώριση των άτυπων γυναικών περιθαλπόντων αναγνωρίζει και τονίζει τη συνεισφορά τους στην κοινωνία και στον δρόμο για να διασφαλιστεί ότι οι ανάγκες τους αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Για να διασφαλιστεί ότι η στρατηγική EU Care θα αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα, οι Eurocarers πιστεύουν ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εξέχουσα προτεραιότητα σε όλα τα επίπεδα και να περιλαμβάνει όλους τους ενδιαφερόμενους σε επίπεδο ΕΕ, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό, συμπεριλαμβανομένων των άτυπων περιθαλπόντων.

«Καλωσορίζουμε θερμά την υιοθέτηση της πολυαναμενόμενης Στρατηγικής Περίθαλψης της ΕΕ – είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για τους άτυπους και μακροχρόνιους περιθάλποντες, όχι μόνο αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά τους στην κοινωνία, αλλά και διασφαλίζοντας ότι οι ανάγκες τους αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά». Σχολίασε ο Stecy Yghemonos, Διευθυντής των Eurocarers. ‘’Ελπίζω ότι η στρατηγική θα αντιμετωπίσει την ανισότητα των φύλων στην περίθαλψη και ότι οι περιθάλποντες θα λάβουν επιτέλους τα δικαιώματα και την υποστήριξη που τους αξίζει’’, πρόσθεσε.

Η επιβολή της στρατηγικής θα βελτιώσει την κατάσταση τόσο για τους περιθάλποντες όσο και για τους ασθενείς τους, για να ενισχύσει την πρόσβαση σε ποιοτικές, οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες υπηρεσίες περίθαλψης, ενισχύοντας παράλληλα τη βελτίωση της ισορροπίας ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή, την ευημερία και την κοινωνική ένταξη των άτυπων περιθαλπόντων.

Η άτυπη περίθαλψη πρέπει να είναι επιλογή, όχι ανάγκη και οι περιθάλποντες πρέπει να υποστηρίζονται. Αυτήν την Ευρωπαϊκή Ημέρα Περιθαλπόντων, οι Eurocarers ενθαρρύνουν άλλους να συμμετάσχουν μαζί τους καθώς τους καλούν σε ολόκληρη την Ευρώπη να επικεντρωθούν στην ισότητα των φύλων και να εργαστούν για μια δίκαιη και κοινή προσέγγιση στις ευθύνες περίθαλψης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Περιθαλπόντων, τα γραφικά και τις πηγές της εκστρατείας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.eurocarers.org/ecd.