Home Επικαιρότητα Η κατάσταση υγείας των Ελλήνων σύμφωνα με την Ε.Ε.
Η κατάσταση υγείας των Ελλήνων σύμφωνα με την Ε.Ε.

Η κατάσταση υγείας των Ελλήνων σύμφωνα με την Ε.Ε.

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις εκθέσεις στις οποίες αποτυπώνεται το προφίλ των συστημάτων υγείας 30 χωρών. Τα προφίλ υγείας ανά χώρα δημοσιεύονται μαζί με μια συνοδευτική έκθεση, η οποία παρουσιάζει ορισμένες από τις μεγαλύτερες τάσεις στον μετασχηματισμό των συστημάτων υγείας και αντλεί βασικά συμπεράσματα από τα προφίλ.

Σημαντικότερα σημεία
Την τελευταία δεκαετία, το Ελληνικό σύστημα υγείας έχει υποστεί ριζικό μετασχηματισμό και κινείται με αργούς ρυθμούς προς
τη διαμόρφωση ενός πιο σύγχρονου, αποτελεσματικού και βιώσιμου συστήματος. Αφού αρχικά δόθηκε έμφαση στην υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και στη μείωση του κόστους, οι πιο πρόσφατες προσπάθειες εστιάστηκαν επίσης στη θέσπιση και την ενίσχυση μηχανισμών για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. Υπάρχει πλέον πλήρης ασφαλιστική κάλυψη υγείας για όλους τους κατοίκους και η Ελλάδα εργάζεται προς την κατεύθυνση εγκαθίδρυσης ενός λειτουργικού συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας, ενώ αντιμετωπίζονται προηγούμενες αδυναμίες, όπως ο κατακερματισμός, οι υπερβολικές φαρμακευτικές δαπάνες, η αναποτελεσματικότητα των δημόσιων συμβάσεων και η ανεπαρκής πρωτοβάθμια φροντίδα.

Η υγεία στην Ελλάδα

Το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα εξακολουθεί να υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ, ωστόσο αυξάνεται με πιο αργό ρυθμό σε σύγκριση
με πολλές άλλες χώρες της ΕΕ
Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση στην Ελλάδα έφτασε τα 81,4 έτη το 2017, υπερβαίνοντας κατά μισό έτος τον μέσο
όρο της ΕΕ (σχήμα 1). Από το 2000, οπότε συγκαταλεγόταν μεταξύ των υψηλότερων στην ΕΕ, έχει αυξηθεί κατά 2,8 έτη, και με βραδύτερο ρυθμό απ’ αυτόν που παρατηρείται στην
ΕΕ συνολικά. Το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί με ελαφρώς ταχύτερους ρυθμούς για τους άνδρες, ενώ παρέμεινε στάσιμο για τις γυναίκες κατά τα τελευταία έτη, με αποτέλεσμα να παρατηρείται διαφορά περίπου πέντε ετών μεταξύ των φύλων, παρεμφερής με τον μέσο όρο της ΕΕ.

Οι κοινωνικές ανισότητες όσον αφορά το προσδόκιμο ζωής είναι μεγαλύτερες στους άνδρες από ό,τι στις γυναίκες

Τα εγκεφαλικά επεισόδια και η ισχαιμική καρδιοπάθεια αποτελούν μακράν τις κύριες αιτίες θανάτου. Ενώ όμως η θνησιμότητα από τις κυριότερες αιτίες θανάτου μειώνεται, η θνησιμότητα από διαβήτη και ορισμένες μορφές καρκίνου αυξάνεται.

Η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό σημείο εισόδου προσφύγων
Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει λειτουργήσει ως σημείο εισόδου στην ΕΕ για τους πρόσφυγες που εγκαταλείπουν χώρες της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, για να διαφύγουν τις συγκρούσεις,
με τον αριθμό των διερχόμενων ατόμων να έχει αγγίξει
το 1 εκατομμύριο το 2015. Από το 2016 οι πρόσφυγες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο ίδιο επίπεδο υπηρεσιών με τους Έλληνες πολίτες, ενώ οι αιτούντες άσυλο που πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις, έχουν αναπηρία ή φιλοξενούνται σε μονάδες κοινωνικής πρόνοιας έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους . Πέρα από τις συνέπειες των συγκρούσεων και των συχνά επικίνδυνων ταξιδιών, η υγεία αυτών των ευπαθών ομάδων επηρεάζεται από τις συνθήκες διαβίωσης. Συνηθισμένα προβλήματα υγείας που παρατηρούνται σε μετανάστες και πρόσφυγες στην Ελλάδα είναι γαστρεντερικές και αναπνευστικές διαταραχές, χρόνιες παθήσεις όπως διαβήτης και υπέρταση, επιπλοκές εγκυμοσύνης και τοκετού, καθώς και σωματικά και ψυχολογικά τραύματα.

Πολλά έτη ζωής μετά την ηλικία των 65 ετών διάγονται με χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες
Λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής και των χαμηλών δεικτών γονιμότητας, περισσότερα από ένα στα πέντε (22 %) άτομα στην Ελλάδα είναι ηλικίας 65 ετών και άνω, αναλογία που προβλέπεται να αυξηθεί σε περισσότερο από ένα τρίτο (34 %) έως το 2070.

Περισσότεροι από δύο στους πέντε θανάτους μπορούν να αποδοθούν σε συμπεριφορικούς παράγοντες κινδύνου.

Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες καπνίζουν περισσότερο από τους πληθυσμούς των περισσότερων άλλων χωρών της ΕΕ.

Τα υψηλά επίπεδα υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας, ιδίως στα παιδιά, αποτελούν σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας.

Τα ποσοστά ευκαιριακής άμετρης κατανάλωσης αλκοόλ είναι από τα χαμηλότερα μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, ιδίως το εισόδημα, ασκούν σημαντική επίδραση στις ανισότητες όσον αφορά την υγεία.