1. Home
  2. Αθληση
  3. και
  4. ευεξία
  5. Πως η άσκηση προλαμβάνει την ημικρανία
Πως η άσκηση προλαμβάνει την ημικρανία

Πως η άσκηση προλαμβάνει την ημικρανία

0

Η θεραπευτική άσκηση στην ημικρανία σχετίζεται με την αντίστοιχη καρδιαγγειακή, η οποία αφορά αερόβιες κινήσεις παραγωγής ενέργειας όπου οι απαιτήσεις δεν ξεπερνούν τον ρυθμό με τον οποίο το καρδιαγγειακό σύστημα δύναται να τροφοδοτεί με οξυγόνο τους μύες. Είναι μικρότερης έντασης και γίνονται παρατεταμένα χωρίς όμως να προκαλούν υψηλές συγκεντρώσεις γαλακτικού οξέος στο αίμα.

Δεδομένου ότι η ημικρανία συνιστά μια νευρο-φλεγμονώδης διαταραχή, οι τρόποι με τους οποίους παρεμβαίνει η θεραπευτική άσκηση μπορεί να μειώσει την φλεγμονή, λειτουργώντας με στόχο τις φλεγμονώδεις και νευροαγγειακούς οδούς όπου αυτή εκδηλώνεται. Εκτός από τους νευρο-φυσιολογικούς μηχανισμούς, μια βελτιωμένη φυσική κατάσταση επηρεάζει ανασταλτικά την ημικρανία αφού κατά βάση προκαλείται από μεταβολές σε ψυχολογικούς, συμπεριφορικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Όλα αυτά είναι σε άμεσο συσχετισμό με τη συμμετοχή στην άσκηση και την αυτοδιαχείριση της ημικρανίας.

Σαν σύστημα πρόκειται για μια ενδογενή οδό που ρυθμίζει ένα ευρύ φάσμα φυσιολογικών διεργασιών και καθορίζει τη διάθεση, την όρεξη, την αίσθηση του πόνου καθώς και τη μνήμη. Τα αναλγητικά αποτελέσματα της άσκησης περιορίζουν τη δυσφορία, διαμορφώνοντας αυξημένη αντοχή και καλύτερες επιδόσεις και κατά τη διάρκεια της γυμναστικής. Ενδεικτικά, σύμφωνα με στοιχεία, η ένταση του πόνου μειώνεται κατά 55%, η διάρκεια του έως και 67%, η συχνότητα του μέχρι και 51% ενώ ο πόνος ως δείκτης καθαυτός στο 56%. Η μεγαλύτερη βελτιστοποίηση σχετικά με ψυχολογικές αλλαγές επιτυγχάνεται σε μέτριες – υψηλές εντάσεις θεραπευτικής άσκησης.

Εξίσου σημαντική είναι βέβαια η ποιότητα ζωής, όπως οι οικιακές υποχρεώσεις με 32%, ο τύπος εργασίας με 46%, οι κοινωνικές δραστηριότητες με 31%, η οικογενειακή – προσωπική ζωή με 33% και η σωματική άσκηση με 17%, η οποία αυξήθηκε εν συνεχεία στους παραπάνω τομείς. Τα δεδομένα αυτά είναι ενθαρρυντικά για ασθενείς με ημικρανία, οι οποίοι θα θελήσουν να μπούν σε ένα πρόγραμμα καρδιαγγειακής άσκησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλό επίπεδο της Β ενδορφίνης πλάσματος, ενδογενούς οπιοειδούς που εκκρίνεται από την υπόφυση του εγκεφάλου, έχει ευεργετικές επιδράσεις στις παραμέτρους της ημικρανίας.

Τα επίπεδα Β ενδορφίνης σχετίζονται αρνητικά με τη συνολική διάρκεια της ημικρανίας όταν μελέτες δείχνουν ότι η ημικρανία σε ασθενείς με αυξημένους δείκτες ενδορφίνης είχε μικρότερη διάρκεια. Τον τελευταίο μήνα της θεραπείας παρατηρήθηκε σημαντική μείωση όχι μόνο στο επίπεδο αλλά και στον αριθμό των περιστατικών ημικρανίας, στις πόσες μέρες εμφανίζει ένας ασθενής ημικρανία το μήνα, στη μέση ένταση της κεφαλαλγίας και στον αριθμό (ποσότητα ή δόσεις) των φαρμάκων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της κεφαλαλγίας συγκριτικά με τη μέση γραμμή. Ο συνδυασμός φαρμακευτικής αγωγής και θεραπευτικής άσκησης μειώνει περισσότερο τη συχνότητα, διάρκεια και ένταση της ημικρανίας, καθώς και τους δείκτες κατάθλιψης και άγχους από μία μεμονωμένη φαρμακευτική αγωγή.

Υπάρχουν άλλωστε ορισμένοι κοινοί μηχανισμοί τόσο για τη θεραπευτική άσκηση όσο και για την ημικρανία. Οι μηχανισμοί διακρίνονται σε βιολογικούς -ενδοκανναβινοειδείς/ενδογενείς οπιοειδείς λειτουργίες, δείκτες φλεγμονής, αιμοφόρα αγγεία, συναίσθημα, συμπεριφορά, κίνητρα- και ψυχολογικούς ή συμπεριφορικούς -αυτοαποτελεσματικότητα, διάθεση, κατάθλιψη, άγχος-. Καθένας από αυτούς, μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα ή συνεργατικά έχοντας επιρροή στη σχέση μεταξύ θεραπευτικής άσκησης και ημικρανίας. Συνεπώς, στον εκάστοτε μηχανισμό τίθενται απέναντι κάποια στοιχεία που επηρεάζονται θετικά με την θεραπευτική άσκηση και συνδέονται με την ημικρανία.