1. Home
  2. Επικαιρότητα
  3. Τα αιτήματα γιατρών και πολιτών για την Υγεία
Τα αιτήματα γιατρών και πολιτών για την Υγεία

Τα αιτήματα γιατρών και πολιτών για την Υγεία

0

Μετά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ιατρικό προσωπικό και πολίτες, τα συμπεράσματα διαβεβαιώνουν το γεγονός ότι οι γιατροί της χώρας έχουν ανάγκη για αλλαγές όσον αφορά το ΕΣΥ.

Η πλειονότητα των συμμετεχόντων απάντησε ότι είναι ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που προσφέρει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ωστόσο εξέφρασαν την άποψη τους για τα θέματα οργάνωσης που πρέπει να επιλυθούν.

Η εν λόγω έρευνα διεξήχθη από την εταιρεία GPO για λογαριασμό του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) σε 13 Περιφέρειες της χώρας  με τη συμμετοχή 1198 πολιτών και 700 γιατρών. Αναλυτικά, σε ερώτηση  για την γενική ικανοποίηση από τις προσφερόμενες Υπηρεσίες Υγείας στη χώρα μας ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 41,535% και συγκεκριμένα από τις δημόσιες  δομές υγείας η ικανοποίηση περιορίζεται στο 40,653%.

Όταν οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν σε τι οφείλεται η ικανοποίησή τους το 87,6% απαντά στο πολύ καλό /καλό επίπεδο ιατρικού προσωπικού το 87%, αντίστοιχα του νοσηλευτικού προσωπικού το 69,8%, στην καλή/πολύ καλή οργάνωση το 45,5% κ.ά.

Ανάλογα, η δυσαρέσκεια αποδίδεται στο μεγαλύτερο ποσοστό 74% στην όχι καλή οργάνωση και 52,4% στην όχι καλή αναλογία προσωπικού/ασθενών , στον όχι καλό εξοπλισμό το 37,8%, στις όχι καλές κτιριακές εγκαταστάσεις το 36,4% και σε μικρότερα ποσοστά 25,6%  στο όχι καλό επίπεδο ιατρικού προσωπικού και αντίστοιχα 18,5% νοσηλευτικού προσωπικού.

Σε ότι αφορά την διαχείριση της πανδημίας και συγκεκριμένα για την λειτουργία του ΕΣΥ  ικανοποιημένο δήλωσε το 48,785%. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι οι περισσότεροι επισκέπτονται ιδιωτικά ιατρεία (40,6%) και το 31,6% νοσοκομεία, το 14% συμβεβλημένους ιατρούς με τον ΕΟΠΥΥ, 7,5% Κέντρα Υγείας-Ιατρεία ΠΕΔΙ και 3,45 ιδιωτικά πολυιατρεία/κλινικές.

Σε ότι αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τους ιδιώτες γιατρούς ή ιδιωτική κλινική, το 84,3 % δηλώνει ικανοποιημένο και από τα δυο.

Σε ερώτηση εάν τα τελευταία δυο-τρία χρόνια, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας έχει βελτιωθεί ή έχει χειροτερεύσει το 35,1% απάντησε ότι έχει βελτιωθεί , το 34,5% ότι ούτε βελτιώθηκε ούτε χειροτέρευσε και το 22.6% ότι  έχει χειροτερεύσει.

Ωστόσο, κατά τη τελευταία τριετία το κόστος των ιατρικών υπηρεσιών έχει ανέλθει, σύμφωνα με το 65,12% των συμμετεχόντων στην έρευνα.  

Τι δήλωσαν οι γιατροί

Αξιοσημείωτο είναι πως το 66,189% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι έχει εγγραφεί στον προσωπικό ιατρό, ενώ οι γιατροί απάντησαν στο 42,9% ότι αντιμετώπισαν αρνητικά τις ρυθμίσεις για τον οικογενειακό γιατρό. Εν γένει σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες γιατρούς (49,7%) δηλώνουν πως αξιολογούν το σύστημα υγείας της χώρας ούτε θετικά ούτε αρνητικά, αλλά τις αλλαγές της νομοθεσίας για την υγεία το 37,7% τις θεωρεί θετικές.

Ωστόσο, το 58,9% των γιατρών ισχυρίζεται ότι ο αριθμός των ασθενών που εξυπηρετεί τα τελευταία τρία χρόνια έχει αυξηθεί, ενώ ως σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πλειονότητα το γιατρών 41,1% θεωρεί την προσπάθεια απαξίωσης του ιατρικού επαγγέλματος αλλά και τις γενικότερες υλικοτεχνικές  ελλείψεις του δημόσιο τομέα Υγείας(20,6%). Σε ότι αφορά την απώλεια του επιστημονικού κεφαλαίου από την χώρα (brain drain) το 52,6% θεωρεί κύριο λόγο τους χαμηλούς μισθούς  και στη συνέχεια τις κακές συνθήκες εργασίας (11,4%).

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος υποστηρίζει το γεγονός ότι πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί των γιατρών του ΕΣΥ, αναλογιζόμενος τις αποδοχές που έχουν οι γιατροί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, είναι σημαντικό να δημιουργηθούν κίνητρα, ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις ιατρικού προσωπικού σε περιοχές που είναι πιο απόμακρες, άγονες και σε νησιά. Ακόμα, οι γιατροί, αλλά και οι πολίτες αναφέρθηκαν στο ζήτημα της έλλειψης ανθρωπίνων πόρων. Ο ΠΙΣ δηλώνει ότι θα επιμείνει στο σκοπό του όσον αφορά την απαίτηση καλύτερων συνθηκών εργασίας για τους γιατρούς που βρίσκονται στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα έτσι ώστε να βελτιωθούν οι ιατρικές υπηρεσίες στην ελληνική κοινωνία.


 

Διαβάστε και ψηφιακά την έντυπη έκδοση "ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑΣ σήμερα"

Κυκλοφορεί σε πάνω από 2.000 σημεία πανελλαδικά