1. Home
  2. Αθληση
  3. και
  4. ευεξία
  5. Άθληση μετά από νόσηση με κορωνοϊό
Άθληση μετά από νόσηση με κορωνοϊό

Άθληση μετά από νόσηση με κορωνοϊό

0

Τα άτομα που αθλούνται συστηματικά και οι ασκούμενοι μολονότι δεν ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη με COVID-19, αρκετοί αναφέρουν ότι μετά τη νόσηση με τον ιό, παρουσιάζουν για εβδομάδες σταθερά, συμπτώματα όπως βήχα, ταχυκαρδία και έντονη κόπωση, τα οποία υποτροπιάζουν και επιμένουν. Με βάση παραδείγματα ορισμένων αθλητών ή και αθλητικών συνόλων που μολύνθηκαν με κορωνοϊό καθίσταται γνωστό ότι η πλειοψηφία παραμένει ασυμπτωματική ή εμφανίζει ήπια συμπτώματα, ωστόσο υπάρχουν αναφορές για σοβαρές λοιμώξεις COVID-19 ακόμη και σε αθλητές.

Μελέτες που διενεργήθηκαν τόσο σε αθλητές, όσο και σε αθλητικές ομάδες στις ΗΠΑ και τη Γερμανία,, διαπίστωσαν ότι σε έναν κατά βάση χαμηλό αριθμό περιπτώσεων, οι αθλητές που ανέρρωσαν από COVID-19 ενδέχεται να εκδηλώνουν καρδιακή βλάβη, υπόψει της μέτρησης στο αίμα των επιπέδων της Τροπονίνης (hs-cTn), μιας ουσίας που εντείνεται σε καταστάσεις καρδιακού τραύματος. Ανάλογα ευρήματα προέκυψαν και με τη χρήση Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς (cMRI). Βασικό κρίνεται πλέον όσοι αναρρώσαντες από τον κορωνοϊό με καρδιακή βλάβη επιθυμούν να αρχίσουν ξανά την άσκηση, να λάβουν τις κατάλληλες οδηγίες υπό παρακολούθηση ειδικού, για την ασφαλή επάνοδο τους στην αθλητική δραστηριότητα.

Δεδομένων αυτών, οι Καρδιολογικές Εταιρείες της Ευρώπης και της Αμερικής εκδίδουν συστάσεις, οι οποίες αφορούν στη διαχείριση και εποπτεία όσων ανέρρωσαν από τη νόσο COVID-19, με σκοπό να μπορούν να αθληθούν και πάλι. Αναλυτικά:

  1. Οι απόλυτα ασυμπτωματικοί που βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό σε τυχαίο έλεγχο, ή έφεραν ελάχιστα συμπτώματα (πυρετό <38°C, ήπια αδυναμία ή κεφαλαλγία για λιγότερο από 48 ώρες), μόλις παρέλθει το συνιστώμενο διάστημα απομόνωσης, μπορούν να επανέλθουν σε πρόγραμμα άσκησης και άθλησης σταδιακά, χωρίς αναγκαία να εξεταστούν καρδιολογικά διότι η πιθανότητα καρδιακής βλάβης στην ασυμπτωματική ή ελάχιστα συμπτωματική νόσηση με COVID-19 κρίνεται εξαιρετικά μικρή.Παρόλα αυτά, σε περίπτωση εκδήλωσης συμπτωμάτων κατά την άσκηση (πόνος στο στήθος, έντονη δύσπνοια, βήχας, ζάλη, αδυναμία), ο ασκούμενος συνίσταται να απευθυνθεί σε ειδικό για καρδιολογική εκτίμηση.
  2. Οι υπόλοιποι αναρρώσαντες από COVID-19, όσοι δηλαδή είχαν ήπια (αλλά διάρκειας μεγαλύτερης των 2 ημερών), μέτρια ή σοβαρά συμπτώματα λοίμωξης, αφού αναρρώσουν, οφείλουν να ελεγχθούν από καρδιολόγο αν θέλουν να ενταχθούν σε πρόγραμμα άσκησης ή άθλησης. Ιδίως σε όσους η νόσος διήρκησε πάνω από μια εβδομάδα ή χρειάστηκε να νοσηλευτούν, η καρδιολογική εξέταση εκτιμάται ως απαραίτητη για να αποκλειστεί πιθανή καρδιακή βλάβη από την COVID-19,αλλά και για να μπορούν να επανέλθουν ασφαλώς σε αθλητικές εργασίες.

Ο κύριος καρδιολογικός έλεγχος περιλαμβάνει, πέρα από την κλινική εξέταση, τη διενέργεια Ηλεκτροκαρδιογραφήματος και Υπερηχογραφήματος (Triplex) καρδιάς. Επιπλέον εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις θα πρέπει να εξατομικεύονται ανάλογα με τις ενοχλήσεις των εξεταζόμενων. Εκείνοι που αναφέρουν συμπτώματα ταχυκαρδίας ή αισθήματος παλμών θα πρέπει να εξετάζονται για ενδεχόμενες αρρυθμίες με την τοποθέτηση 24ωρης ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής (Holter), ενώ όσοι παρουσιάζουν δύσπνοια ή κόπωση προσπάθειας θα πρέπει να υποβάλλονται σε καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης για αξιολόγηση της καρδιακής και της αναπνευστικής λειτουργίας. Αντίστοιχα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν και από μυοκαρδίτιδα μετά από COVID-19 και η μέτρηση της καρδιακής Τροπονίνης συνιστά μια απλή και πρακτική εξέταση που μπορεί να συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση της μυοκαρδίτιδας.

Εάν υπάρχουν σημάδια στηθάγχης και δείγματα πόνου στο στήθος μπορεί να χρειαστεί η διενέργεια αξονικής στεφανιογραφίας, προκειμένου να αποκλειστούν στενώσεις ή και θρόμβοι στις στεφανιαίες αρτηρίες της καρδιάς, αφού η λοίμωξη COVID-19 σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε έξαρση της στεφανιαίας νόσου ή στη δημιουργία θρόμβων στις στεφανιαίες αρτηρίες της καρδιάς

Σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση της καρδιακής λειτουργίας ύστερα από λοίμωξη COVID-19 διαδραματίζει η Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς (cMRI) που προτείνεται σε όσους αντιμετώπιζαν έντονα συμπτώματα κατά τη νόσηση από COVID-19, ή χρειάστηκε να νοσηλευτούν και επιθυμούν να ασκηθούν, και προφανώς σε όσους πρόκειται να αθληθούν σε έντονο, ανταγωνιστικό επίπεδο. Η μαγνητική τομογραφία παρέχει μια λεπτομερή απεικόνιση του καρδιακού μυός, ενώ μπορεί να εντοπίσει μέχρι και μια ήπια ή περιορισμένη μυοκαρδιακή φλεγμονή. Η ύπαρξη καρδιακής βλάβης ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα καρδιακή αδυναμία, όσον αφορά στην ανταπόκριση σε αυξημένη άσκηση και την παρουσία επικίνδυνων καρδιακών αρρυθμιών. Αν διαγνωστεί με τέτοια βλάβη, ο ασκούμενος χρειάζεται να απέχει από τις αθλητικές δραστηριότητες έως ότου η καρδιά επουλωθεί πλήρως. Το διάστημα αυτό μπορεί να διαρκέσει από λίγες εβδομάδες έως 6 μήνες.

Για την απρόσκοπτη επιστροφή στην άσκηση ή συστηματική άθληση μετά από λοίμωξη COVID-19 καίριο ρόλο παίζει η ορθή καρδιολογική εκτίμηση, ιδιαίτερα σε όσους πέρασαν μια συμπτωματική ή σοβαρή νόσο. Ασφαλή επάνοδο στις αθλητικές ασκήσεις συνεπάγεται όταν οι εξετάσεις όπως το Ηλεκτροκαρδιογράφημα και το Υπερηχογράφημα Καρδιάς βγουν φυσιολογικές, άρα χωρίς ενδείξεις καρδιακής φλεγμονής και καταγεγγραμένες αρρυθμίες. Υπόψει μιας εν εξελίξει καρδιακής βλάβης, η Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς πληροφορεί τη διάγνωση και παρακολούθηση των αναρρώσαντων από COVID-19, ώστε αυτοί να είναι προστατευμένοι σε κάθε αθλητική δραστηριότητα με μια πλήρως υγιή καρδιά.