1. Home
  2. Επικαιρότητα
  3. Μεταρρυθμίσεις στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
Μεταρρυθμίσεις στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Μεταρρυθμίσεις στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

0

«Μεταρρυθμίσεις στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή» είναι το νέο νομοσχέδιο  το οποίο αναμένεται να ψηφισθεί σήμερα από τη Βουλή κι εκσυγχρονίζει το νομοθετικό πλαίσιο της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.Το νέο πλαίσιο είναι προσαρμοσμένο στις αλματώδεις επιστημονικές εξελίξεις στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και την εξωσωματική γονιμοποίηση και τις κοινωνικές απατήσεις.

Στη συζήτηση στην Βουλή αναμένεται να μιλήσει στις 12:00 και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Νικόλαος Βραχνής, πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και ο Κωνσταντίνος Πάντος ΓΓ Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, που εξέθεσαν τις απόψεις τους επί του σχεδίου νόμου στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου.

«Ο νόμος αφορά διευκόλυνση των υποβοηθούμενων προσώπων να ανακτήσουν δικαιώματα τα οποία κατέκτησε η επιστήμη», ανέφερε ο κ. Βραχνής συμπληρώνοντας ότι το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο ήταν πραγματικά φιλελεύθερο και καινοτόμο για την εποχή του, ωστόσο υπό τις σημερινές εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης και ειδικά της επιστήμης αναπαραγωγής και της εμβρυολογίας, κρίνεται παρωχημένο και για τον λόγο αυτό ήταν αναγκαία η μεταρρύθμισή του. Την ίδια άποψη εξέφρασε  και ο κ. Πάντος, τονίζοντας ότι πολλές από τις ισχύουσες διατάξεις είναι σήμερα αναχρονιστικές.

«Ο προηγούμενος νόμος για την εποχή του ήταν πολύ προοδευτικός, τον ίδιο στόχο έχει και ο σημερινός μετά τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν γίνει στην επιστήμη. Υπάρχουν επιβεβλημένες αλλαγές, οι οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με σοφία και προσοχή και ζητήματα που θα πρέπει να ρυθμιστούν νομοθετικά», είπε η καθηγήτρια Σοφία Καλανταρίδου, η οποία διετέλεσε πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής κατά το χρονικό διάστημα 2018-2020, όπου και ξεκίνησαν οι προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας.

Βασικά σημεία του Νομοσχεδίου

Αύξηση του ηλικιακού ορίου υποβολής μίας γυναίκας σε μέθοδο τεχνητής γονιμοποίησης από το 50ο στο 54ο έτος, δυνατότητα κρυοσυντήρησης γεννητικού υλικού και για κοινωνικούς λόγους, και κατάργηση του ανώτατου ορίου των 20 ετών όσον αφορά τη διάρκειά της, δυνατότητα σε κάθε άτομο για ελεύθερη χρήση του δικού του γεννητικού υλικού χωρίς τη συναίνεση του συντρόφου του, δυνατότητα του δότη να αποφασίζει ο ίδιος για την ανωνυμία του. Επιπλέον προβλέπεται η ίδρυση Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση προσώπων οροθετικών στον ιό της ανθρώπινης ανοσοποιητικής ανεπαρκείας.

Μικτό σύστημα δωρεάς γεννητικού υλικού

Πολυσυζητημένο, σύμφωνα με τον κ. Βραχνή, είναι το ζήτημα που έχει προκαλέσει η εισαγωγή μικτού συστήματος δωρεάς γεννητικού υλικού, ώστε να εναπόκειται στον δότη ή τη δότρια γεννητικού υλικού η επιλογή της ανωνυμίας του ή μη, ή η γνωστοποίηση των στοιχείων του στο τέκνο που θα προκύψει από τη δωρεά του, μετά από την ενηλικίωσή του και εφόσον το ίδιο το αιτηθεί. Επομένως, όπως εξηγεί ο κ. Βραχνής ο δότης μπορεί να είναι ανώνυμος, ή επώνυμος, ή να είναι επώνυμος μετά το 18ο έτος ηλικίας του παιδιού. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο δότης σε όποια κατηγορία και αν ανήκει δεν θα μπορέσει ποτέ να γνωρίσει το παιδί που γεννήθηκε από το γενετικό του υλικό, εκτός αν οι γονείς του παιδιού ή το ίδιο το παιδί το κοινοποιήσουν στο δότη. Εκτός και αν πάμε σε μια υποπερίπτωση, προσθέτει ο κ. Βραχνής, όπου με το νέο νόμο επιτρέπει σε ένα ζευγάρι να επιλέξει τον δότη.

Κρυοσυντήρηση για κοινωνικούς σκοπούς

Σχετικά με τη δυνατότητα κρυοσυντήρησης για κοινωνικούς σκοπούς, ο κ. Πάντος τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι ήταν μία απαίτηση της κοινωνίας, αφού μεγάλο ποσοστό γυναικών μεταθέτουν την δημιουργία οικογένειας. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να μπορούν να καταψύχουν ωάρια χωρίς να υφίσταται λόγος ιατρικής αναγκαιότητας.

Αναφορικά με την κατάργηση του ανώτατου ορίου των 20 ετών όσον αφορά στη διάρκειά της κρυοσυντήρησης, η κ. Καλανταρίδου, ανέφερε ότι «στον πρώτο νόμο δεν υπήρχε η γνώση ότι και μετά από χρόνια είναι υγιές ένα γενετικό υλικό όταν αποψυχθεί. Αυτό πλέον σήμερα το γνωρίζουμε και έπρεπε να καταργηθεί το όριο της κρυοσυντήρησης».

Οι γεννήσεις με εξωσωματική αντιστοιχούν στο 6,4% του συνόλου των γεννήσεων

Σύμφωνα με τους συντάκτες του νομοσχεδίου οι ρυθμίσεις που προβλέπονται θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος της υπογεννητικότητας στη χώρα μέσω της υποστήριξης και διευκόλυνσης του πληθυσμού στη διαδικασία της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής καθώς και στην ενίσχυση της οικονομίας μέσω της προσέλκυσης αλλοδαπών πολιτών που επιθυμούν να προσφύγουν σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης, όπως κατατέθηκαν φέτος στην Εθνική Αρχή, οι γεννήσεις με εξωσωματική αντιστοιχούν στο 6,4% του συνόλου. είπε ο κ. Βραχνής, υπογραμμίζοντας ότι «η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μπορεί να βοηθήσει στο δημογραφικό θέμα».

«Ειδικότερα, για το έτος 2019 είχαμε 29.000 κύκλους εξωσωματικής, από τους οποίους γεννήθηκαν 5.521 παιδιά στην Ελλάδα. Το 2019 οι γεννήσεις ήταν 83.763 όπου τα παιδιά με εξωσωματική αντιστοιχούν στο 6,4% των γεννήσεων», αναφέρει ο κ. Βραχνής. Εξηγεί μάλιστα ότι οι γεννήσεις με εξωσωματική είναι περισσότερες, καθώς, αρκετά ζευγάρια επισκέπτονται την Ελλάδα για να υποβληθούν σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή  αλλά τα παιδιά γεννιούνται σε άλλες χώρες.

Τέλος ο κ. Πάντος ανέφερε πως η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.Διαθέτει υψηλού επιπέδου επιστήμονες και υπηρεσίες που την καθιστούν πόλο έλξης από 67 χώρες, υπογόνιμων ζευγαριών που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν με μεθόδους της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.